Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 maart 2014

Geen zorgpark, wel ‘zorg zonder muren’!

zorg zonder muren D66 Winterswijk

Waarom D66 Winterswijk vindt dat de gemeente geen belastinggeld moet investeren in twijfelachtig commercieel Zorgpark en een kostbare nieuwe overbodige rotonde.

Vooropgesteld: D66 Winterswijk vindt dat Winterswijk grotere gezamenlijke ambities zou moeten hebben en een visie om deze te realiseren! We hebben zoveel goeds en moois binnen de grenzen, dat mag veel beter op de kaart! Dat dit een mix is van groen, gezond, duurzaam, aandacht, rust en kwaliteit laat zich raden. Het is goed dat de gemeente en de ondernemers hiervoor een gezamenlijke visie verwoorden en acties ondernemen. Maar om dit traject te beginnen met een nieuw gebouw, waar nog geen plan voor klaar ligt voor exploitatie? En om dit een zorgpark te noemen?

Wellness is geen zorg
Dat een zorgpark het behoud van het SKB zou versterken is grote onzin: dat heeft daar geen enkele invloed op. Het gaat erg goed met het SKB, in februari 2015 heeft ons ziekenhuis van het kwaliteitskeurmerk NIAZ als 9e ziekenhuis in Nederland een beoordeling gekregen van ´best practice ziekenhuis´. Geen reden om bezorgd te zijn over het SKB. Hier wordt goed werk geleverd, door zorgprofessionals. Revalideren, dat doen mensen echter tegenwoordig zo snel mogelijk thuis. Binnen een halve dag verlaat men vaak al het ziekenhuis. De onderbouwing van het project lijkt meer door stenen gefundeerd, dan door behoefte aan zorg.

Investeren in zorg, dat zijn meer handen aan het bed!
Onze visie op zorg is een die aansluit op de landelijke ontwikkeling van zorg zonder muren, waarbij mensen zo lang mogelijk thuis zorg ontvangen en thuis revalideren. En waarbij nulde-, eerste-, tweede- en derdelijn hiervoor zorgdragen. Voor zorg zijn niet nog meer gebouwen nodig, maar meer mensen die goede zorg bieden. Geld dat in gebouwen zit, gaat niet naar handen aan het bed!

Eigen regie D66 Winterswijk wil dat als het gaat om zorg, dat de mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven. En dat patiënten eigen regie hebben over de zorg die ze krijgen. Dit vraagt om het anders organiseren van zorg. Hierin liggen best kansen om veel slimmer samen te werken tussen nuldelijns (mantelzorg), eerstelijns (huisarts/ verpleeghuis) en tweedelijns zorg (specialisten).

Regiofinanciering De grootste drempel voor nieuwe vormen van samenwerking in de zorg is de financiering. Zorg komt uit verschillende potjes. Als we daar 1 pot van kunnen maken en de zorg gezamenlijk financieren, dan kunnen we ook samen organiseren, voor een veel lagere prijs.

Omdat we al zoveel participeren als naobers in de Achterhoek, houden we de zorg goedkoop. De Achterhoek zou een mooie pilot kunnen zijn voor Menzis (waar de meeste Achterhoekers bij verzekerd zijn), om regiofinanciering uit te proberen. Zodat we in de Achterhoek met huisartsen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, mantelzorgers en zzp’ers nieuwe vormen van samenwerking kunnen realiseren!

Wat we doen en wat ons bezighoudt kunt u volgen op Twitter @d66winterswijk

Facebook https://www.facebook.com/d66winterswijk