Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 augustus 2016

D66 klaar om meer op de voorgrond te treden

Het gaat goed met D66. Over twee jaar kan Franklin Vlam afscheid nemen. 

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 keerde D66 na een afwezigheid van acht jaar terug in de gemeenteraad. “In 2013 waren er veel enthousiaste mensen, die vonden dat D66 weer mee moest doen”, vertelt Franklin Vlam, die al van 1990 tot 2002 raadslid was. “Niemand wilde de lijst trekken. Toen heb ik gezegd: okay, ik ben nog één keer beschikbaar. Maar ik wil wel voldoende mensen die meedoen in de fractie en in de commissies.” Dat is gelukt en het is zeker dat D66 zal doorgaan. De mogelijke lijsttrekker voor de volgende verkiezingen is zelfs al bekend. “Dat zou heel goed Loes ten Dolle kunnen zijn”, zegt Vlam, “als de leden dat tenminste willen.”

Opnieuw weg zoeken
Hoewel Vlam ervaring had als gemeenteraadslid, hij deed in de periode 2002 – 2006 toen Erik Lievers de partij vertegenwoordigde ook nog mee als commissielid, moest hij wel opnieuw zijn weg zoeken in bestuurlijk Winterswijk. Samen met zijn steunfractie heeft hij hiervoor bewust twee jaar uitgetrokken. Die fractie bestaat uit zo’n twaalf mensen, die de fractievergaderingen regelmatig bezoeken. Een aantal van hen zit in de twee commissies, want hij wil dat ook andere D66’ers ervaring opdoen. In 2014 deed Vlam zelf nog mee in de commissies, maar vanaf 2015 moesten de commissieleden zich zelf redden.

´Politiek kan heel frustrerend zijn´

‘Niet links en rechts schreeuwen’
In de ruim twee jaar dat D66 inmiddels weer in de gemeenteraad zit heeft de partij zich vrij rustig gehouden. “Dat was tot nu toe het uitgangspunt. Lees je in, bereid je voor en ga niet links en rechts wat schreeuwen. Nu is het zover om het uit te bouwen.” De twee jaar was volgens Vlam echt nodig om een beeld te krijgen van hoe het allemaal werkt.

Dat wil niet zeggen dat D66 zich alleen maar rustig op de achtergrond heeft gehouden. Hoewel er voor gekozen is het coalitieprogramma van CDA, VVD en Winterswijks Belang (WB) te ondersteunen, wordt alles wel kritisch gevolgd. Zo nu en dan liet D66 daardoor een ander geluid horen, zoals bij de discussie over de weg over het Arrisveld die inmiddels gebruikt kan worden.

Bewoning zomerhuizen
De extra weg bij het Streekziekenhuis zou nodig zijn vanwege de drukte in de omgeving. Die drukte is er volgens Vlam maar op een enkel moment op een dag. Hij begrijpt nog steeds niet waarom iedereen zo gemakkelijk akkoord ging. Omdat het de ontsluiting is voor het zorgpark naast het ziekenhuis? Ook al zo’n project dat door iedereen is omarmd. D66 ziet er niets in. “Zonde van de energie en geld, die er in gestoken is.” Al ruim een jaar hoort hij er nauwelijks meer iets over. “Waar zijn die mensen die willen investeren?” D66 heeft met een eigen nota en een werkbezoek aandacht gevraagd voor een versoepeling van de regels ten aanzien van permanente bewoning van zomerhuisjes op niet-commerciële huisjesparken. “Er is geen discussie over mogelijk omdat WB en CDA dat niet willen.” Vlam vindt dat vreemd. Een ambtelijk advies over de nota kwam er ook al niet. “Dat had geen prioriteit.” Hij hoopt nu dat er in de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied alsnog aandacht voor komt.

‘Geen geweer horen afgaan’
Verbaasd was Vlam eveneens over de behandeling van de kadernota. “Niemand wilde daar in de commissievergaderingen iets over zeggen, want ze wilden hun kruit droog houden. Waarvoor? Ik heb geen geweer horen afgaan.” Vlam vindt dat dit een verkeerd beeld geeft naar de geïnteresseerde bewoners. “Daarna stelde de behandeling in de raad inhoudelijk ook al niets voor.” Daarom heeft hij gepleit voor een andere opzet. Die lijkt er nu te komen. Een belangrijk speerpunt in de komende tijd wordt de nota economie, die dit najaar besproken zal worden. Daarnaast vindt Vlam een bloeiend verenigingsleven, vooral in het buitengebied, zeer belangrijk. “Zonder is de buurt dood. We hebben een prima verenigingsleven in Winterswijk en dat is maar goed ook. Maar we moeten wel zeker zijn dat het blijft.” Vlam wil daarom dat er naar het verenigingsleven als totaal gekeken wordt om te bekijken hoe dat in stand kan blijven en welke rol de gemeente daarbij kan spelen. “Voor de sport hebben we dat al gedaan. Laten we het breder trekken.”

´Verenigings-leven in buurtschappen in stand houden´

Betrekken burgers gaat goed
Enigszins verbaasd is Vlam dat sommige kwesties nog steeds niet zijn opgelost. Toen hij in 1990 in de gemeenteraad kwam werd er bijvoorbeeld al gesproken over het afsluiten van het Weurden en het creëren van een andere invalsweg. “Politiek kan heel frustrerend zijn. In gedachten zijn sommige problemen zo opgelost, maar in de praktijk valt het niet mee.” Toch vindt hij dat nu eindelijk wat aan het Weurden gedaan moet worden. “Er is daar geen doorkomen aan op drukke dagen.”

Voor D66 was het betrekken van burgers altijd belangrijk. “Dat gaat wel goed”, zegt Vlam, “Dat gaat beter dan toen ik er mee stopte in 2002. Er is veel meer overleg met instellingen en belanghebbenden. Een goed draagvlak is belangrijk om narigheid te voorkomen. Maar maak wel duidelijk dat je niet alles kunt regelen.”

Over twee jaar houdt Vlam er echt mee op. “Er komt een mooie lijst terug.” Daar zal hij alleen nog op een onverkiesbare plaats op staan. Hij blijft nog wel een tijdje beschikbaar voor de steunfractie. “Totdat ze zeggen het niet meer nodig te vinden. Dan blijf ik weg.”

Achterhoeks Nieuws Winterswijk

2-8-2016