Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 februari 2019

Uitvoeringsagenda duurzaamheid en koersdocument energieneutraal Winterswijk

In Winterswijk staan voor een enorme uitdaging een energieneutraal Winterswijk in 2030. Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad van Winterswijk gedebatteerd over de uitvoeringsagenda duurzaamheid en het koersdocument energieneutraal Winterswijk. Loes ten Dolle noemde het koersdocument teleurstellend en miste ambitie. De fractie van D66 Winterswijk wilde concrete plannen en doorpakken om te komen tot een energieneutraal Winterswijk in 2030. 

D66 Winterswijk stelde voor om een werkgroep in het leven te roepen. Een werkgroep duurzaamheid. Die letterlijk de vinger aan de pols houdt, die richtinggevend en controlerend is. Iedereen heeft elkaar immers nodig in dit verhaal, de gemeenten, het rijk, de provincie, de inwoners en de ondernemers. D66 miste deze verbinding in het koersdocument die verbinding. De verbinding tussen burgers en gemeente, binding ondernemers gemeente maar ook binding met rijk of tussen burgers onderling.

Uiteindelijk heeft de raad besloten het koersdocument niet in stemming te brengen. Er bleek te weinig steun en te weinig concreetheid om met het voorliggende koersdocument te komen tot een energieneutraal Winterswijk in 2030. 

 

 

 

Thema

Nu samen duurzaam vooruit

Winterswijk kent veel soorten ondernemers: in het centrum, op de industrieterreinen en in het buitengebied. Grensverleggend ondernemen betekent voor de een meer Duitse en regionale klanten naar Winterswijk halen. Ondernemen, rekening houdend met het cultuurlandschap. Winterswijk kent ook een hoogwaardige maakindustrie met een internationale afzet markt. Waar voor Den Haag accijnsverhoging een papieren exercitie lijkt, zijn een paar procenten meer of minder direct voelbaar in de portemonnee. Hier willen wij ons sterk voor maken.

Lees meer