Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 februari 2019

Toename gebruik zorgvoorzieningen (Algemene raadscommissie 14 februari)

 De Bestuursagenda 2019-2023 en uitgangspunten begroting 2020 van GGD Noord-Oost-Gelderland lag op donderdag 14 februari voor bij de Algemene Raadscommissie. De fractie van D66 stelde een aantal vragen met betrekking tot deze bestuursagenda.

Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een toename aan gebruik van zorgvoorzieningen door ouderen. Winterswijk is een vergrijzende gemeente en de behoefte zal de komende jaren toenemen. Loes ten Dolle vroeg namens de fractie hoe we als gemeente daarop in spelen en hoe we daar in de toekomst mee omgaan. Naast de bestuursagenda ligt er een nationaal preventieakkoord van Den Haag. In de bestuursagenda kon de fractie van D66 geen directe verwijzing terugvinden van het nationaal preventieakkoord. De fractie vroeg aan het college hoe de GGD en de gemeente hierin samen optrekken en hoe er tot uitwerking wordt gekomen van dat nationale preventieakkoord.