Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 maart 2021

Loes ten Dolle klokkenluider SKB van het eerste uur

Bron: Krant Achterhoeknieuws

Moet de gemeente nog wel zaken doen met Menzis?

Door Clemens Bielen

WINTERSWIJK- In de raadsvergadering van januari 2019, die toch al vol spanning was wegens de ophanden zijnde breuk tussen het CDA en WB, raakte Loes ten Dolle, fractievoorzitter van D66 in opspraak, omdat zij uit betrouwbare bronnen vernomen had dat er een plan lag om geleidelijk het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te ontmantelen. De hele raad reageerde verontwaardigd, niet op het plan, maar op de ‘paniekzaaierij’ en het ‘populisme’ van het jonge kersverse raadslid. Tien maanden later bleek dat zij ten onrechte zo was behandeld. Nu is zij de eerste, die met vragen aan het college haar pijlen rechtstreeks richt op zorgverzekeraar Menzis.

Ten Dolle over die bewuste vergadering waarop ze werd weggehoond en hoe ze die periode ervaarde: “Soms moet je de moeilijke vragen durven te stellen en dan weet je dat niet iedereen daar blij mee is. Ik heb er nooit spijt van gehad, ondanks de vele boze reacties die ik ontving, bovendien was ik overtuigd van mijn gelijk. Het scheelt dat ik wist hoe ik moest knokken in de raad; als jongste raadslid heb ik hard moeten werken om serieus genomen te worden.”

“Van mijn bronnen kreeg ik het signaal dat er een sterfhuisconstructie voor het SKB werd bekokstoofd door geleidelijk afdelingen bij het SKB te sluiten. Het werd kort daarna bekend dat de dialyseafdeling ging sluiten.” Met name van de kant van het CDA en de VVD werd ze bestookt; deze partijen meenden dat zij de vragen in een besloten vergadering had moeten stellen. Ten Dolle: “Ik vind juist dat in dergelijke gevallen waar rook is, het vuur moet worden opgespoord in de openbaarheid en niet met een deken in achterkamertjes moet worden gedoofd.” In november 2019 kwam aan het licht dat zij volkomen gelijk had gehad en kwam de kwestie in een stroomversnelling terecht. Ten Dolle: “Henk-Jan Tannemaat (WB) heeft openlijk zijn excuses aangeboden in de raad. Het was misschien op zijn plek geweest dat de partijen die mij destijds het hardst hebben aangepakt, CDA en VVD, dat ook hadden gedaan, en de journalist die mij uitmaakte voor populist.”

Boosdoener Menzis
Ten Dolle neemt nu de handschoen op tegen zorgverzekeraar Menzis. De gemeente heeft een collectieve polis lopen bij Menzis voor mensen in de bijstand. Zij vraagt nu in een brief aan het college of het mogelijk is om die polis bij een andere zorgverzekeraar onder te brengen zonder nadelige gevolgen voor de verzekerden. Een duidelijk eerste signaal om druk uit te oefenen waar dat meestal het beste helpt: de portemonnee. Ten Dolle: “Ook de opmerking bij de bijeenkomst in Groenlo om massaal bij Menzis weg te gaan lijkt me een goed signaal. Je kunt het als gemeente Winterswijk niet verkopen dat je daar je polissen hebt lopen.” Menzis heeft zich tot nu toe op de vlakte weten te houden over de rol die de verzekeraar speelt bij het fusieproces, maar ten Dolle geeft duidelijk aan waarom zij Menzis onder druk wil zetten. Zelf nam zij al de stap om over te gaan naar een andere verzekeraar.

“Santiz en Menzis spelen onder één hoedje!”
Ten Dolle: “Het dossier ‘Santiz’ heeft als belangrijkste kenmerk, dat het niet transparant is en dan blijft het voortdurend gissen wie er aan de touwtjes trekt en welke plannen er liggen. Vrijwillig wordt er door Santiz en Menzis geen informatie verstrekt en als er al antwoorden komen op vragen, dan zijn die veelal ontwijkend en dat betekent dat er voortdurend gebruik moet worden gemaakt van uitgelekte ‘vertrouwelijke’ informatie. Menzis heeft een wat gekke beweging gemaakt. Ze hadden de presentatie van de plannen al klaar om toe te werken naar één ziekenhuis in de regio. De suggestie van Menzis dat er via de Regiogroep een visie met alle stakeholders moet worden uitgewerkt, terwijl de uitkomst al vaststaat, komt nu wel in een heel vreemd daglicht te staan.”

“Ik durf wel te zeggen, dat Santiz en Menzis volgens mij onder één hoedje spelen. Bij het aangaan van de fusie tussen het streekziekenhuis in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem werd er op papier naar gestreefd om twee gelijkwaardige en volwaardige basisziekenhuizen te laten bestaan. Alleen zwaarwegende redenen konden verhinderen, dat er niet aan die voorwaarde werd voldaan. Dat zou dan een financiële reden moeten zijn. Volgens mij is er sprake van een vooropgezet plan om afdelingen van het SKB over te hevelen, zodat het automatisch financieel niet meer overeind kan blijven.”

Vinger aan de pols en aan de trekker
Ten Dolle: “Het pijnlijke van dit hele dossier is, dat ik me werkelijk afvraag of het om de gezondheidszorg of om het geld gaat. Eigenlijk zou het een optie zijn om een afgevaardigde van de betrokken gemeentes in de Raad van Toezicht te krijgen.” Volgens ten Dolle is de fase van argumenten wel volledig uitgespit en begint het steeds meer uit te lopen op een machtsspelletje. Over de rol van de Raad van Toezicht heeft zij ook een duidelijke mening: “De Raad van Toezicht zie ik wel als het orgaan dat gefaald heeft en ondanks bedrog toch blijft zitten. Voortdurend schuiven de leden van de Raad van Toezicht de problematiek af op anderen. Wij willen gewoon duidelijkheid, transparantie, maar ze blijven komen met afleidingsmanoeuvres. Om over vijf jaar te kunnen doen wat ze willen doen.”Ook de uitspraak van de raad van Toezicht dat er toegewerkt wordt naar een defusie, wordt met argwaan bekeken: “Het is een poging om de tegenstanders van verder fuseren zand in de ogen te strooien, mooi weer te spelen, maar tegelijkertijd iets anders te proberen.”

En tot slot nog over de actie tegen Menzis, de grootste zorgverzekeraar in de regio: “Menzis doet alsof het zich zorgen maakt over de gezondheidszorg in de regio. Die goede gezondheidszorg gaat verdwijnen als een volwaardig basisziekenhuis in Winterswijk niet behouden blijft. Wij van D66 willen er voor zorgen, dat Menzis zich ook zorgen gaat maken over de financiën. Niet aan de kant van de uitgaven, maar aan de kant van de inkomsten, de premiebetalers. Die arrogante houding van Menzis pikken wij gewoon niet in de Achterhoek.”

 

Loes ten Dolle klokkenluider SKB van het eerste uur (achterhoeknieuwswinterswijk.nl)