Steun ons en help Nederland vooruit

Gerard Venhuis

Steunfractielid

Werd in 1952 in Winterswijk geboren en meldde me eind 70-er jaren als lid aan. Was al gauw secretaris van de afdeling en mocht die functie vele jaren vervullen. Samen met Aad en Bea Nuis richtten we het afdelingsblad ‘De Wekker’ op, we zouden de boel weleens even wakker schudden en dat is ons aardig gelukt.

Was met Aad druk met het bezoeken van plaatsen met afdelingen in oprichting en met Bea bracht ik o.a. een memorabel bezoek aan de Provinciaal Planologische Dienst in Arnhem, wat diezelfde avond nog leidde tot een ingelaste raadsvergadering. Ook toen stond ik al op het kandidatenlijst voor de gemeenteraad.

In 1983 moest ik in verband met de toenmalige krimp(!) mijn heil in het onderwijs buiten Winterswijk zoeken en ik kwam terecht bij de Kweekschool voor de Detailhandel in Enschede. Later werd dat door allerlei fusies de Meao aan de Buurserstraaat (mijn mooiste tijd) en het ROC aan de Sportlaan in Hengelo.

In 2002 werd ik aangenomen op de Driemark in Winterswijk, door privéomstandigheden wilde ik ook overdag dichter bij mijn kinderen zijn. Ik geef nu met heel veel plezier lessen Nederlands aan de mavo -afdeling van ons onvolprezen Gerrit Komrij College. Dit jaar ga ik ( na 43 jaar onderwijs) met pensioen en krijg ik tijd om me weer meer met de politiek te bemoeien.

Waarom ik me voor D’66 wil inzetten?

* Ik heb van heel dichtbij ondervonden wat de foute politiek met mensen kan doen..
* Ik vind dat de politiek er voor de mensen is en niet andersom.
* Ik wil eraan meewerken dat Winterswijk ook een aantrekkelijke werkplek wordt voor jonge mensen
* Ik wil dat de burgers het vertrouwen terugkrijgen in de politiek
* D’66 is wars van dogma’s en mede daardoor pragmatisch
* D’66 is een partij van optimisten en daar voel ik mij bij thuis
* (en drink ik met Aad en Bea weer een lekker biertje en roken we een lekker sigaartje)
* We hebben een prachtige kandidatenlijst waar ik helemaal achter sta