Steun ons en help Nederland vooruit

Lilian Boonstra

Steunfractielid

53 jaar

Groningen

Waarvoor ik mij wil inzetten in Winterswijk? Meer bekendheid van en over de buurtschappen en de visie van Winterswijk uit het stof halen. Er ligt een prachtige visie van Winterswijk waarmee we kansen kunnen creëren. Hier mag wel wat meer mee gebeuren wat mij betreft. Met een visie kom je samen verder! De overheid verwacht meer van burgers, dan hoort daar ook meer verantwoordelijkheid en budget bij voor de mensen die dit willen oppakken!

D66 Winterswijk laat een ander geluid horen: luisteren naar de mensen. Naar het verhaal achter de ingezonden brief. Naar de stilte die niet gehoord wordt aan een keukentafel. Naar jongeren, voor wie weinig woningen zijn. Naar senioren, die betaalbaar willen blijven wonen. Naar 65-plussers, die nog graag van betekenis willen blijven voor de maatschappij en vitaal willen blijven. Naar de plannen en wensen van de buurtschappen: Winterswijk houdt niet op bij het plaatsnaambord. Alleen samen komen we duurzaam vooruit: scholen, bedrijven, organisaties, verenigingen en vrijwilligers: jong en oud, in het binnen- en buitengebied. Ik geloof erin dat D66 Winterswijk hierin een verschil kan maken.

Tweedegraads docent Nederlands aan het Graafschapcollege in Doetinchem (MBO). Groningse Brinkheurner en Oud-Schutterskoningin van dit prachtige buurtschap. Al 26 jaar samenwonend en moeder van drie tieners. Lid van de Brinkheurnse Volksfeestcommissie. Bestuurslid D66 landelijke themacommissie Onderwijs & Wetenschap. Hobby: zingen (WMClassic).

D66 is gericht op kansen van individuen door de focus op onderwijs en kansen voor Nederland door de focus op duurzaam ondernemen. Innoveren met lef en daadkracht, dat spreekt mij aan. Winterswijk heeft voor een duurzame toekomst een gedeelde visie en waarden nodig. Die zijn er wel, alleen wordt hier nog veel te weinig werk van gemaakt. De decentralisatie zal meer vragen van burgers. Hier hoort ook een transparante en begrijpelijke informatievoorziening en besluitvorming bij. Daar wil ik me voor inzetten.