Steun ons en help Nederland vooruit

Ons verkiezingsprogramma

D66 Winterswijk doet weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018! De afgelopen vier jaar heeft ons raadslid Franklin Vlam zich ingezet voor het democratische geluid in Winterswijk, dat gericht is op een duurzame toekomst. Wij zijn er trots op dat onze steunfractie de afgelopen vier jaar is verdubbeld naar 16 leden!

Onze speerpunten zijn: verenigingen, zorg zonder muren, meer initiatief en uitvoering bij de burgers, een energiemix zonder windmolens, bedrijventerrein om duurzaam te ondernemen, betaalbaar en goed wonen voor jong en oud. 

  • D66 Winterswijk wil een verenigingscoördinator aanstellen bij de gemeente. Verenigingen zijn de ruggengraat van de gemeente Winterswijk. Zij zullen steeds belangrijker worden in het contact met jeugd en ouderen in Winterswijk, in deze tijd van bezuinigingen en decentralisatie. De gemeente kan veel actiever samenwerken met verenigingen, waar het gaat om welzijn en de leefbaarheid voor de inwoners van Winterswijk en de buurtschappen. De verenigingscoördinator werkt met de buurtcoaches en ook met meerdere afdelingen binnen en partijen buiten de gemeente om voorzieningen en samenwerkingen te faciliteren.
  • D66 Winterswijk is tegen het zorgpark. Geld dat beschikbaar is voor zorg, is bestemd voor de mensen die deze zorg nodig hebben. Als het gaat om zorg, dan wil D66 dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven -als zij dat willen en kunnen- en hun eigen regie houden, zelf keuzes kunnen maken. Geld dat in gebouwen zit, gaat niet naar handen aan het bed. D66 zet zich in voor zorg zonder muren en nieuwe vormen van samenwerken in de zorg.
  • D66 Winterswijk wil dat er meer burgerinitiatieven worden gerealiseerd. We willen dat de gemeente een faciliterende rol biedt om het eigenaarschap buiten de poorten van het stadskantoor te houden, maar dat er wel ondersteuning door de gemeente wordt gegeven om de plannen concreet te maken.
  • D66 Winterswijk wil dat de bedrijventerreinen die bestemd zijn voor ondernemers ook beschikbaar worden gemaakt voor de ondernemers. Winterswijk heeft veel ondernemers: een krachtige middenstand en maakindustrie, die veel werkgelegenheid bieden. Deze ondernemers hebben ruimte nodig om duurzaam te kunnen ondernemen.  Om ook in de toekomst voort te kunnen blijven bestaan en verder te groeien, is het nodig om drempels weg te nemen en grenzen te verleggen. Duurzaam ondernemen is de toekomst voor Winterswijk.
  • D66 Winterswijk is voor een energiemix, waarin voorlopig geen windmolens worden ingezet. We leggen de focus op besparing van energie, door het isoleren van woningen, panden en het voorlichten over energiegebruik. Dit is nodig om de energiedoelstellingen van duurzaamheid te kunnen halen. Winterswijk heeft een waardevol kleinschalig cultuurlandschap, dat veel toeristen trekt en waarmee ook ondernemers een boterham verdienen.
  • D66 Winterswijk wil betaalbare en goede woningen voor jong en oud. Zij wil er op toezien dat de gemeenteraad heldere afspraken maakt met de Woonplaats. Het huidige woningaanbod voor jongeren en ouderen ligt ver onder het landelijk gemiddelde.
  • D66 Winterswijk vindt dat jongeren de kracht zijn tegen krimp. Jongeren moeten hier ofwel kunnen blijven of terugkeren. Dan zijn woningen en faciliteiten nodig, zoals vervoer naar Bocholt om te studeren, stage te lopen of om uit te gaan.

 

 

Meer over ons verkiezingsprogramma…

Laatst gewijzigd op 5 januari 2018