Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Digitale democratie

Digitale democratie

Wij leven in een nieuwe tijd, met allerlei razendsnelle veranderingen. Hoe ga je dit als raad bijhouden? Een nog belangrijkere vraag is hoe de inwoners van Winterswijk hiermee om gaan.
Deze vragen zijn lastig te beantwoorden. Immers zullen niet alle burgers zich geroepen voelen om zich meer te verdiepen en kennis te nemen van de raad. Toch dient de politiek hun uiterst best te doen om de burgers te blijven betrekken bij de gemeentepolitiek. Ergens moet begonnen worden, des te langer we wachten hoe groter de kloof tussen de kiezer en de raad wordt. De politiek dient ervoor te waken dat dit niet gebeurd.

De oplossing is lastig, maar er moet worden gekeken naar waar de behoeftes liggen. Wat willen mensen weten, wat is interessant en waar kan kracht uitgehaald worden? Er wordt in sommige gemeenten al geëxperimenteerd met digitale democratie. Er wordt gebruik gemaakt van internet en sociale media om de burgers beter te informeren en om de inbreng van burgers te versterken. Als de burger niet meer in de raadzaal op de publieke tribune zitten, moeten ze dan niet worden opgezocht op sociale media? Willen burgers op social media geïnformeerd worden over de raad en de dialoog aangaan online? Deze vragen zal de politiek zich op het moment kunnen afvragen.

De politiek zal kunnen kijken waar de kansen en uitdagingen liggen als het gaat om digitale democratie. Digitale democratie houdt in dat de politiek de burgers opzoekt op verschillende manier middels internet en sociale media. Eerder is een onderzoek verricht waarin 81% van de respondenten aangeeft graag zijn stem te willen verkondigen middels internet op sociale media. De Winterswijkse politiek zal misschien eens moeten kijken of digitale democratie kan bijdragen aan het vergroten van de participatie en de invloed door burgers in de Winterswijkse besluitvorming.
En nu vooruit!

Gepubliceerd op 05-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018