Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Energievisie

Energievisie

Is de gemeente Winterswijk in 2030 energieneutraal en zijn wij in staat deze doelstelling waar te maken? De fractie van D66 is er van overtuigd dat het gaat lukken. Energieneutraliteit is iets van de hele samenleving en waar we op alle terreinen mee te maken krijgen. De komende tijd zullen we met veel organisaties, bedrijven en inwoners de contacten moeten intensiveren om eind dit jaar te komen tot een energiemix. Dit moet gaan leiden tot een breed pakket aan maatregelen en een uitvoeringsagenda. Hiermee moeten de doelstellingen gehaald gaan worden.

Een heel goed streven, maar de uitkomsten zullen altijd omstreden zijn. Er zullen zich op het gebied van energie continue nieuwe ontwikkelingen voordoen. Deze ontwikkelingen kunnen nog niet in de energiemix en de uitvoeringsagenda worden meegenomen. Om die reden moeten we uitgaan van wat er snel kan gebeuren om een aanzet te geven aan energieneutraliteit. De prioriteit moeten allereerst liggen op het terugdringen van het energiegebruik. Er moeten zo snel mogelijk plannen worden gemaakt en daaraan uitvoering worden gegeven. Dit is noodzakelijk om het energiegebruik zo laag mogelijk te krijgen. Dat is de basis voor een goede energiemix en een vooruitstrevende uitvoeringsagenda.

Wij als D66 zijn van mening dat dit moet zonder windmolens in ons waardevol cultuurlandschap van de gemeente Winterswijk. Helaas was hiervoor in de raad geen meerderheid te vinden en heeft de fractie gekozen om de komende vijf jaar de discussie over windmolens te bevriezen. Hierdoor komt de weg vrij om alle aandacht te richten op het terugdringen van het energiegebruik. Alles wat wij terug kunnen brengen en besparen is winst. Laten we hier nu mee beginnen en niet over een paar jaar. De tijd begint te dringen en alleen met doelgerichte en effectieve inzet op besparen de komende jaren, halen we de grootste winst. Wat je immers bespaart, hoef je uiteindelijk niet meer op te wekken.

Gepubliceerd op 05-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018