Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Experiment basisinkomen


Het experiment basisinkomen is tijdens de verkiezingsdebatten meerdere keren naar voren gekomen. Het is een experiment die de fractie van D66 Winterswijk graag realiteit ziet worden. Wij willen dat alle Winterswijkers mee kunnen doen. Het experiment basisinkomen zou in onze ogen een mooi experiment zijn om te kijken wat het van effecten oplevert op lokaal of regionaal niveau.
Wij ondersteunen de principes die ten grondslag liggen aan het experiment. Denk aan gelijke kansen, vertrouwen en meer ruimte voor eigen keuzes en ondernemerschap. Daarnaast is D66 van mening dat een basisinkomen de grote complexiteit van het stelsel van sociale zekerheid kan verminderen.

De ervaringen uit dit experiment kunnen ervaringen opleveren die in combinatie met landelijke en internationaal onderzoek in de komende jaren duidelijkheid moet verschaffen over haalbaarheid en wenselijkheid van de invoering van een basisinkomen in heel Nederland. In verschillende landen wordt er al uitvoering gegeven aan dit experiment, maar ook op verschillen manieren en met verschillende vormen. Er moet worden gezocht naar een wenselijke vorm die bij de normen en waarden van Nederland past.
Echter staat Den Haag het nog steeds niet toe dat er op lokaal niveau een experiment basisinkomen wordt uitgevoerd met publiek geld. In sommige gemeente proberen ze er toch uitvoering aan te geven, door middel van een private geldverstrekker.

De raad van Winterswijk heeft zich afgelopen raadsvergadering uitgesproken over het experiment basisinkomen. Wij zijn dan ook blij dat afgelopen raad is ingestemd met de motie van GroenLinks, PvdA en D66 om te kijken naar een experiment als de participatiewet het wel toelaat. De deur staat op een kier.

Loes ten Dolle

Gepubliceerd op 13-02-2019 - Laatst gewijzigd op 13-02-2019