Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Gebiedsvisie Driemarkweg (Kleiput)

De gebiedsvisie Driemarkweg

De fractie van D66 vind het plan met uitzondering van de verondieping van de kleiput een mooie visie en ontwikkeling. Mijn betoog zal zich wederom richten op de verondieping van die kleiput.

Vroeger ging ik met de bolderkar door Winterswijk. Als ik niet kon slapen als baby werd ik door de natuur van Winterswijk gereden, wiegend over de hobbels van de zandpaden. Mijn opa wandelde met mij overal naartoe, soms wel uren lang.
Zelfs toen ik oud genoeg was om te lopen en ik begon met zijwieltjes te fietsen nam opa ons heel Winterswijk door. Alles liet hij zien, op een gegeven moment gingen de natuurboekjes die gekocht waren bij de plaatselijke kringloop ook mee. De essentie van natuur en de schoonheid van Winterswijk werd mij vanaf jongs af aan meegegeven. Maar niet alleen de essentie en de schoonheid ook de stilte.

Maar toch terugkomend op die bezinning, die bezinning had ik weer toen ik twee weken geleden nogmaals een bezoek bracht aan de kleiput in Winterwijk. Ik ging daar eens aan de zijkant zitten en dacht na. Na over van alles, maar vooral gedachten over wat Winterswijk allemaal wel niet van ‘gezichten’ kent en hoe ik dat vanuit mijn eigen perspectief nou zag, los van de onderzoeken van experts. Ik zag vanuit mijn bril daar een uniek stukje Winterswijk met een totaal eigen karakter.
Zoals de meesten misschien wel weten heb ik in het verleden op de dansacademie gezeten. Je leert dat het karakter van kunst of in dit geval dans niet wordt bepaald door de kwaliteit, maar door de inhoud en het verhaal die het uitdraagt.

Dit is een essentie van karakter die ook te weerspiegelen is op de natuur en de kleiput. De kleiput draagt ook een bepalend karakter. Een uniek karakter die we niet zomaar moeten willen veranderen. Uiteraard is D66 een voorstander van biodiversiteit en verbeteren van ons leefklimaat, maar karakter van natuur heeft voor de fractie van D66 ook een hoge intrinsieke waarde.
Dit is hetzelfde als dat we als raad ons hard maken voor het karakater van ons nationaal cultuur landschap. Zo heeft de kleiput ook een eigen karakter, waar we als raad voor zouden moeten waken. Het bijzondere aan het landschap van Winterswijk is dat het in verleden gemaakt is door onze voorouders. Dit is iets bijzonders, iets dat we moeten koesteren. Als we dat veranderen verliezen we karakter. Voorzitter de fractie van D66 kan gewoon niet begrijpen dat een meerderheid hier karakter wil veranderen.

D66 wil hiervoor waken en D66 durft hier te zeggen, ja het verondiepen mag van de wet, ja het verontdiepen en de licht vervuilde grond die erin gaat is wettelijk toegestaan, maar laten we allemaal even teruggaan naar de wenselijkheid. Ik denk dat we door alles rondom deze discussie totaal voorbij zijn gegaan aan de wenselijkheid en het behouden van het unieke karakter in dit gebied. En dat het karakter van een bepaald gebied van belang is, dat blijkt wel uit mijn betoogd.

Het raakt mij voorzitter, dat we hier een uit het oog zijn verloren waar we voor moeten staan. Het Winterswijkse belang, het Winterswijkse karakter, het karakter dat divers maar soms ook authentiek is! Dat betekent soms iets niet doen en soms wel.

Naast dat is dit gebied ook een stuk van de identiteit van Winterswijk. Soms moet je iets zijn eigen identiteit en karakter laten bepalen. D66 kiest hier voor laten. Laat dit gebied de eigen identiteit behouden en laat de natuur groeien zoals die wil roeien. Laat het karakter behouden en laten we vooral niet iets wenselijk vinden als het alleen maar wettelijk is toegestaan. Rechters zijn zoals Montesquieu ooit zei om recht te spreken. Politiek is er om identiteit en richting te geven aan het bestuur.
Het verondiepen met licht vervuilende en nota bene met grond met de Japanse duizendknoop is geen goede richting geven. We lazen het bijvoorbeeld ook in de krant van een collega raadslid en ook in meerdere stukken dat de gemeente het uitganspunt heeft gehad om een gebiedsvisie te ontwikkelen en heeft toen een financiële drager gezocht. Het verondiepen is die financiële drager. Het verondiepen wordt zo geen richting geven of identiteit bepalen door de politiek, nee enkel een middel om iets anders identiteit te geven. En volgens de fractie van D66 mag verondieping met licht vervuilde toch alleen bij hoofdzakelijke natuurontwikkeling?

Laten wij hier als politiek de juiste richting geven en kiezen voor wenselijkheid, karakter en identiteit oftewel het Winterswijkse belang. De fractie van D66 verzoekt D66 het college met klem om de wenselijkheid te heroverwegen niet alleen vanuit de wettelijke kaders en de onderzoeken van experts, maar ook op grond van karakter en identiteit die Winterswijk bezit. Om deze reden wil D66 de herontwikkeling van de kleiput uit de gebiedsvisie onttrekken en los ter behandeling stellen.

Loes ten Dolle

Gepubliceerd op 19-11-2018 - Laatst gewijzigd op 19-11-2018