Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Samenwerking gemeentes

Samenwerking vergroot slagkracht van gemeente

De gemeenten krijgen steeds meer taken overgedragen van het Rijk. Dit zie je terug in het welzijnsbeleid, grote stedenbeleid, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid. Deze beweging steunen wij als D66. Zolang het efficiënt en effectief is en dicht bij de burger georganiseerd kan worden, moet dit waar mogelijk is worden onder gebracht bij de gemeente. Om dit op de beste en krachtigste manier uit te voeren moet er worden gezocht naar een passende schaalgrootte. Dit houdt in dat er soms op grote schaal met meerdere gemeenten moet worden samengewerkt. De gemeente Winterswijk is hier actief mee bezig, dit moedigen wij als D66 aan.

Het college wil voortvarend te werk gaan met intergemeentelijke samenwerking. Wij zien dit als goede vooruitgang die ervoor kan zorgen dat de slagkracht en efficiëntie van onze gemeente wordt versterkt. Wat D66 betreft fuseren we ons ambtenarenapparaat dan ook met die van omliggende gemeenten. Naast de intergemeentelijke samenwerking mag de samenwerking met de burger niet ontbreken. De gemeente is immers het overheidsorgaan is waarbij de bestuurslaag het dichtste bij de burger staat. De gemeente is vaak het eerste aanspreekpunt voor de burger. Inwoners moeten betrokken blijven bij de besluitvorming van de gemeente.

D66 wil daarom niet alleen kijken naar de kennis van de gemeenten, maar ook hoe we de inwoners bij besluiten nog beter kunnen betrekken. Wij vinden dat hier nog veel winst in te behalen valt. De behoefte aan informatie is sterk veranderd de afgelopen jaren door social media en andere platformen van informatievoorzieningen. De gemeente moet de burger niet alleen snel en accuraat van informatie voorzien, maar ook altijd open staan voor het ontvangen van informatie van de burger. Alleen dat zorgt ervoor dat burgers het vertrouwen in de gemeente blijven behouden.
“Samenwerken is kracht”

Loes ten Dolle

Gepubliceerd op 05-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018