Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuurlijke vernieuwing vergroot burgerparticipatie

Speerpunten

Burgerparticipatie vergroten

Meer ruimte voor burgerinitiatieven

Digitale democratie krijgt een grotere rol

Veiligheid waarborgen in zowel buitengebied als kern

Een verdere afbouw van de schuldpositie

Rekening houden met minder gunstige tijden

Transparant en begrijpelijk financieel beleid

Bestuurlijke vernieuwing vergroot burgerparticipatie