Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Jongeren zijn de kracht tegen krimp

Speerpunten

YOLO-subsidies voor jeugdigen en jongvolwassenen.

Grensoverschrijdende initiatieven stimuleren voor het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en vrijetijdsbesteding.

Busverbindingen Nederland-Bocholt

Woningvoorraad jongeren vergroten

Kwaliteit en duurzaam onderwijs zijn het primaire uitgangspunt

Jongeren en ouderen voorbereiden op een levenlang leren

Aandacht voor laaggeletterdheid bij (jong-) volwassenen

Jongeren zijn de kracht tegen krimp