Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goede zorg, aan huis en met meer ruimte voor initiatieven

Speerpunten:

Langdurige zorg: persoonsvolgend budget

Niet-zichtbare vraag van kwetsbaren (WMO)

Vroegsignalering Jeugdzorg: zoveel mogelijk thuis

SKB, integrale zorg dichtbij

Maatschappelijk initiatief en mantelzorgers

Preventie: gezonde leefstijl

Eenzaamheid, aanpak op wijkniveau

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Zorg zonder muren